EXCO ABIMN9 ANTARA BARISAN PEGUAM ABIM FAILKAN SEMAKAN KEHAKIMAN TUNTUT KERAJAAN HENTIKAN TPPA

KENYATAAN MEDIA
ABIM FAILKAN SEMAKAN KEHAKIMAN TUNTUT KERAJAAN HENTIKAN TPPA
4 NOVEMBER 2015/ 22 MUHARRAM 1437 H

Pada hari ini, 4 November 2015, bertempat di Mahkamah Tinggi Jalan Duta, Kuala Lumpur, Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) telah menfailkan permohonan Semakan Kehakiman terhadap Yang Amat Berhormat (YAB) Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Mohd Najib Bin Tun Haji Abdul Razak, Menteri Perdagangan Antarabangsa Dan Industri & Kerajaan Malaysia sebagai Responden mengenai Perjanjian Perkongsian Trans-Pasifik (TPPA) di antara Malaysia, Australia, Brunei, Canada, Chile, Jepun, Mexico, New Zealand, Peru, Singapura dan Amerika Syarikat.

Permohonan Semakan Kehakiman ini dibuat kerana kami menilai bahawa TPPA akan merosakkan struktur asas Perlembagaan Persekutuan, serta merendahkan sistem perundangan dan kehakiman negara seterusnya menggugat kedaulatan negara. Selaku pertubuhan yang berperanan untuk mengetengahkan Islam sebagai teras utama tatacara politik, ekonomi serta sosial, ABIM menilai TPPA akan mencemarkan peruntukkan istimewa yang merujuk kepada kedudukan Islam sebagai agama utama persekutuan yang termaktub dalam Perkara 3 Perlembagaan Persekutuan.

Selain itu, TPPA juga dicermati akan menggugat struktur asas utama dalam Perlembagaan Persekutuan seperti hak-hak Keistimewaan Orang Melayu dan orang-orang asal Sabah dan Sarawak (Perkara 153), bahasa kebangsaan (Perkara 152), dan tanah rizab Melayu (Perkara 9) dan beberapa peruntukan serta polisi perundangan lain yang menyentuh garis panduan pemuliharaan alam sekitar, penjagaan hak-hak pekerja dan buruh, serta hal-hal berkaitan keselamatan dan kesihatan awam sekiranya didapati tindakan berasaskan Perlembagaan Persekutuan tersebut menyebabkan kerugian terhadap sesebuah syarikat asing di Malaysia.

Sebagai contoh; menerusi pembentukan Investor-State Dispute Settlement (ISDS) selaku mekanisme timbang tara menjamin kelancaran TPPA, responden-responden berkemungkinan menghadapi tindakan undang-undang sekiranya mereka menguatkuasakan atau melaksanakan kewajipan berkenaan peruntukan yang menjadi sebahagian daripada struktur asas Perlembagaan Persekutuan.

Dalam erti kata lain, pembentukkan ISDS yang terdapat dalam perjanjian TPPA akan memberikan hak dan kedudukan yang istimewa kepada para pelabur seterusnya peruntukan ini mendedahkan pihak-pihak responden kepada pelbagai kemungkinan tindakan undang-undang daripada pihak pelabur.

Sekiranya ini berlaku ia mengganggu gugat kedaulatan negara di mana asas-asas utama kenegaraan sepertimana yang termaktub dalam perlembagaan akan dicabar bagi menyesuaikannya dengan kehendak para pelabur.

Justeru, kami percaya menerusi TPPA, kepentingan pelabur asing akan mendahului ketinggian Perlembagaan Persekutuan dan sistem perundangan negara memandangkan setiap polisi dan perundangan yang ingin dikuatkuasakan Responden demi menjaga kepentingan rakyat akan terhalang.

Permohonan ini juga dibuat kerana kami bimbang bahawa perjanjian TPPA ini boleh disimpulkan tanpa persetujuan Parlimen dan tanpa isi kandungan TPPA didedahkan kepada umum. Natijahnya, TPPA ini secara rasmi “akan” dianggap sah dan diterima kerajaan Malaysia. Atas dasar ini, permohonan semakan kehakiman difailkan atas perkara-perkara seperti berikut:-

1. Pihak kami memohon satu perintah mandamus bagi mewajibkan Responden-responden untuk dengan serta-merta menzahirkan dan mendedahkan teks Perjanjian Perkongsian Trans-Pasifik (“Perjanjian TPPA”) dan menyerahkannya kepada kami dan rakyat secara umum;

2. Pihak kami memohon satu perintah mandamus bagi mewajibkan Responden-responden untuk dengan serta-merta menzahirkan dan mendedahkan segala dokumen yang berkaitan proses rundingan Perjanjian TPPA dari peringkat permulaan sehinggalah Perjanjian TPPA dilaporkan disimpulkan termasuk semua set analisis penuh kos dan faedah menandatangani Perjanjian TPPA;
3. Pihak kami memohon satu deklarasi bahawa menandatangani Perjanjian TPPA adalah suatu tindakan yang bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan;

4. Pihak kami memohon Mahkamah Tinggi mengeluarkan suatu perintah larangan (prohibition) bagi melarang Responden Pertama, Kedua dan Ketiga sama ada melalui dirinya sendiri atau agennya atau wakilnya daripada menandatangani Perjanjian TPPA;

5. Pihak kami memohon satu perintah penggantungan terhadap Responden dari meneruskan dengan proses menandatangani Perjanjian TPPA tersebut sehingga Semakan Kehakiman ini didengar di atas meritnya dan diputuskan oleh Mahkamah Yang Mulia.

MOHAMAD RAIMI AB RAHIM
PRESIDEN
Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM)

image

image

Dua exco abimn9, saudara Kamarul dan saudara Bakhtiar merupakan antara barisan peguam ABIM

image

About ABIM Negeri Sembilan

ABIM Negeri Sembilan Darul Khusus.
This entry was posted in Abimns. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s