ABIMPD Bersama Menggerakkan TOT Laskar Alam Bersama GRASS Malaysia

31 Jan – 2 Feb di Pusat Edu-Ekopelancongan Sg. Menyala, PD. ABIMPD bersama membantu GRASS menganjurkan Kursus Kejurulatihan Laskar Alam.

Seramai 25 orang peserta dari pelbagai latar belakang menyertai kursus kejurulatihan Laskar Alam bagi memahami konsep kelestarian alam berasaskan nilai-nilai Islam.

Tidak terhad kepada teori, peserta juga diberikan ruang untuk berbincang dan merancang projek-projek alam sekitar yang boleh digerakkan di peringkat masing-masing.

Sebagai sebuah agama yang merupakan ‘cara hidup’, Islam tidak terhad kepada ruang-ruang rumah ibadah semata-mata, tetapi meluas sehingga merangkumi pemeliharaan dan pemuliharaan alam disekelilingnya. Semoga dengan adanya kursus sebegini, mesej Rahmatan lil ‘Alamin dirasai semua.

About ABIM Negeri Sembilan

ABIM Negeri Sembilan Darul Khusus.
This entry was posted in Abimns. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s