Produk dan Perkhidmatan ABIM

ABIMNS menyediakan program latihan di peringkat sekolah sehinggalah korporat:

– Tunas DERMAGA: Program Pendidikan dan Kesedaran Keselamatan Seksual Diri di peringkat Sekolah Rendah.

– DERMAGA: Program Pendidikan dan Kesedaran Keselamatan Seksual Diri di peringkat Sekolah Menengah/Institut Pengajian Tinggi.

– Program Pendidikan dan Keselamatan Keluarga dan Anak-anak (PEKA): Program kesedaran buat ibubapa dan guru-guru.

– Seminar Sekeluarga Tolak Pornografi (STOP): Seminar sehari bagi menyedarkan masyarakat berkaitan bahaya pornografi dan langkah-langkah untuk membendungnya sesuai dengan penggunaan teknologi.

– Kem Khalifah Kecil (3K): Program cuti sekolah selama 1-2minggu dengan pengisian asas fardhu ain, keusahawanan, alam sekitar dan lawatan di tempat menarik.

Selain daripada itu, ABIMNS juga menyediakan khidmat kaunseling dan rundingcara/guaman.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s